Financiële Sector.

Financiën kan worden gedefinieerd als het vinden van fondsen onder geschikte voorwaarden wanneer nodig bij het opstarten of het uitoefenen van de bedrijfsactiviteiten , deze fondsen op de meest effectieve wijze gebruiken, ervoor zorgen dat in activa worden geïnvesteerd en optimaal gebruik maken van de onbenutte fondsen die in de loop van de tijd binnen het bedrijf worden gevormd. Financiën kan m.a.w. ook worden gedefinieerd als financieel beheer. Goed risicomanagement, een evenwicht tussen risico en rendement, is essentieel voor financiën. Om dit evenwicht te bereiken analyseren we met onze ervaren medewerkers de rapportages en leggen deze aan u voor.

Landbouwsector.

Ons rapport, dat we hebben opgesteld in het licht van actuele gegevens om uw bedrijven in de landbouw-voedingssector te begeleiden, gaat in detail in op de landbouwagenda van de wereld, buitenlandse handel, sectorproblemen en beleid. De meest ontwikkelde landen ter wereld op het gebied van landbouw zijn de VS, als een geheel beschouwd de EU (Duitsland, Nederland en Frankrijk), China, India en Brazilië. Daarna volgen Indonesië, Turkije, Canada en Rusland. Uiteraard zullen  de grote spelers op de landbouw wereldmarkt verschillen in hun plaats aan de vraag- of aanbodzijde van de markt. De actuele gegevens van een door u bepaald land of stad, de gewasbeschermingsmiddelen en plantenvoedingsproducten die u nodig heeft, worden door de ervaren medewerkers van SOM onderzocht, geanalyseerd en aan u gepresenteerd.

Dierenvoer Sector.

Materialen die geen schadelijke invloed hebben als ze aan dieren worden gevoerd in de hoeveelheid en onder de omstandigheden binnen de grenzen van de praktijkervaring, en die organische of anorganische voedingsstoffen bevatten zodat dieren er baat bij hebben, worden dierenvoer genoemd.  De voerindustrie in Turkije, dat qua veepotentieel tot de belangrijkste landen ter wereld behoort, maar slechts een klein stukje van de taart heeft kunnen bemachtigen, is met het aantal gevestigde fabrieken en hoge bruikbare capaciteitsverhouding een belangrijke agro-industrietak. Het is onze taak om de industrie van het land te onderzoeken en de behoeften van de sector vast te stellen in het land waarop u zich richt.

Vastgoed Ontwikkeling en Investering.

Haalbaarheidsstudie is belangrijk bij vastgoed ontwikkelingsprojecten. De afgelopen jaren zijn vastgoedontwikkelingsprojecten in de wereld professioneel aangepakt. De constante verandering in de vastgoedmarkt dwingt ondernemers om systematischer te denken teneinde aan de verwachtingen van gebruikers te kunnen voldoen. Nu wordt de schaal van de projecten groter en complexer. Naarmate de schaal van de projecten toeneemt, nemen de risico’s evenredig toe. Om deze reden moesten ondernemers meer belang gaan hechten aan het werk dat vóór het project moet worden gedaan om de risico’s te verminderen. SOM, met haar deskundig ingenieurskader  bereidt studies voor die uw bedrijf ten goede zullen komen bij de ontwikkeling van en investeringen in vastgoedprojecten.

Bouw- en Engineering sector.

Engineering- en ontwerpprojecten vereisen het geïntegreerde en toegewijde werk van meerdere velden. In onze projecten die expertise vereisen op verschillende gebieden realiseren wij met onze ervaren ingenieurs, experts en adviseurs een succesvol integratieproces tussen alle projectdisciplines waaronder statisch, architectonisch, elektrisch en mechanisch ontwerp, die worden uitgevoerd in verschillende sectoren.

Kleinhandelsector.

Toenemende elektronische handel in de afgelopen jaren heeft kleinhandelaars ertoe aangezet hun bedrijfsmodellen te veranderen. Onder hevige concurrentieomstandigheden beheren retailers hun marketing niet alleen met hun fysieke winkels, maar via  met een groot aantal tussenpersonen maken ze gebruik van digitale marketing kanalen zoals online winkels en speciale marketing  site’s.   Veranderingen in de detailverkoop- en marketingkanalen bemoeilijken vaak de concurrentievoorwaarden. Tegenwoordig concentreren  retailers zich, naast het uiterst snel voldoen van de eisen en behoeften van de klanten op strategieën die passen bij de huidige technologie. Terwijl technologische ontwikkelingen de consument vaak voordelen en meer keuzemogelijkheden bieden, zijn  kleinhandelaars om zich te kunnen handhaven gedwongen zich snel aan te passen aan de snel veranderende omstandigheden.

Chemische Sector.

In de chemische industrie wordt de deskundige staf van SOM voorzien van gegevens die worden betrokken uit betrouwbare bronnen. U hebt een partner nodig die u kan helpen genieten van de voordelen  van het opereren op de chemische markt, eventuele problemen eraan verbonden kan aanpakken en service kan verlenen aan een redelijke en eerlijke prijs voor iedereen. Of u nu chemicaliën van over de hele wereld koopt of chemische serviceoplossingen levert, wij zijn er om u te helpen bij het runnen van uw bedrijf.

Informatietechnologie Sector.

SOM levert diensten bij het bepalen van de huidige situatie op gebied van informatietechnologie  door het uitvoeren van analyses en haalbaarheidsstudies, het bepalen van de vereisten, het opzetten van nieuwe systemen, software, netwerken en het updaten van bestaande systemen om gebruik te kunnen maken van de laatste technologie en de kloof met de doelstellingen van instellingen en organisaties te overbruggen.  Opstellen van haalbaarheidsrapportage, inventarisatie, uitvoeren van analyses, opstellen van technische specificaties, vervullen van contractmanagement en acceptatietrajecten zijn enkele van onze meest geleverde diensten.

Neem contact met ons op.