Financieel Advies

De versnelling van de geldstroom die gepaard gaat met de groei van de commerciële activiteiten van de bedrijven en de noodzaak om het geld correct te gebruiken, onthult het belang van financieel beheer. Met het financieel beheer worden de financiële en strategische beslissingen van de onderneming bepaald, worden de behoeften correct vastgesteld en wordt de realisatie van de gestelde doelen inzake het evenwicht tussen baten en lasten gecontroleerd. SOM biedt adviesdiensten aan het bedrijfsmanagement bij het maken van de balansanalyses waaraan ondernemers behoefte hebben, het maken van haalbaarheidsstudies voordat investeringsbeslissingen worden genomen, het beheren van bankrelaties, het plannen van alle financiële bewegingen en het evalueren van de financiële situatie van ondernemingen, het analyseren van financiële schulden en het bepalen van ontwikkelingsgebieden.

Neem contact met ons op.