Rapport- en Landanalysediensten

De snelle politieke, economische en sociale veranderingen die de wereld de afgelopen jaren heeft doorgemaakt en het feit dat bedrijven niet volstaan met binnenlandse activiteiten, maar ook kansen in het buitenland willen benutten, heeft geleid tot de opkomst van buitenlandse organisaties en multinationale ondernemingen die in het buitenland actief zijn. Toenemende concurrentie in de internationale arena maakte termijnverkopen noodzakelijk. Daarnaast zijn er internationale financiële instellingen opgericht om te voorzien in de financiële behoeften van landen en bedrijven. Al deze ontwikkelingen hebben geleid tot het ontstaan van een nieuw en belangrijk type risico, het landenrisico. SOM onderzoekt en geeft u informatie met betrekking tot de soorten, resultaten en meting van landenrisico’s.

Neem contact met ons op.