Investeringsadvies

Investeringsadvisering is de activiteit van het verstrekken van richtinggevend schriftelijk of mondeling commentaar en aanbevelingen over kapitaalmarktinstrumenten en de bedrijven en instellingen die ze uitgeven, in overeenstemming met de eisen van onze beleggers, voor een specifieke persoon of een groep met vergelijkbare financiële situaties, risico’s en voorkeuren. Het uiteindelijke doel van de afdeling Beleggingsadvies is het tot stand brengen van een langdurige en veelzijdige relatie tussen SOM en onze klanten, teneinde de continuïteit en duurzaamheid van alle aangeboden diensten te waarborgen in lijn met onze onaantastbare standaard en toenemende kwaliteit. Alle informatie die in het kader van Investment Consultancy wordt verstrekt door middel van  markt- en sectorrapporten die aan onze klanten worden gepresenteerd, zijn objectieve analyses op basis van betrouwbare bronnen en documenten, nauwgezet onderzocht en zorgvuldig opgesteld door de onderzoeksmedewerkers van SOM.

Neem contact met ons op.