Projectontwikkeling

Het verstrekken van de middelen die nodig zijn voor het verwezenlijken van het door u beoogde projectidee en de succesvolle uitvoering van het project hangen grotendeels af van de juiste ontwikkeling en planning van het project. Het projectidee, dat een solide, logische structuur moet hebben, moet worden gecreëerd met de verwachtingen en deelname van de belanghebbenden van het project. Instellingen die projecten financieren, vragen ook om voldoende informatie over de haalbaarheid, risico’s, benodigde middelen, resultaten en effecten van de projecten. SOM stelt u voor met u samen te werken voor de ontwikkeling van het project voor uw bedrijf.

Neem contact met ons op.