Audit Diensten

Onafhankelijke audit is een adequate controle die een redelijke mate van zekerheid verschaft over de naleving van de regels en de  nauwkeurigheid van de jaarrekening en andere financiële informatie van de ondernemingen volgens de criteria die voor deze verklaringen en informatie zijn bepaald (bijvoorbeeld voor beursgenoteerde ondernemingen de door de Raad van Bestuur vastgestelde of aanvaarde standaarden voor de jaarrekening en andere financiële verslaggeving). Het verwijst naar de toepassing van alle noodzakelijke onafhankelijke controletechnieken die zijn vastgelegd in de algemeen aanvaarde onafhankelijke controlenormen, het controleren van de boeken, bescheiden en documenten, het evalueren en koppelen aan een verslag.  Ons werk in het kader van onafhankelijke audit diensten is het controleren van financiële overzichten die nauwkeurig en onpartijdig zijn en zijn opgesteld in overeenstemming met de Internationale Financiële rapportagenormen (IFRS/IFRS) zoals vereist zijn voor gebruikers van financiële overzichten. Ons bedrijf staat klaar om deze diensten op de beste manier te verlenen in overeenstemming met de behoeften van onze klanten.

Neem contact met ons op.