Finans Sektörü.

Finans, bir Startup’ın ya da işletmenin amaçları doğrultusunda faaliyetlerini sağlamak için, ihtiyacı olduğunda uygun şartlarda fon bulmak, bu fonları en etkin şekilde kullanmak, varlıklara yatırım yapılmasını sağlamak ve zamanla şirket içinde oluşan atıl fonları en iyi şekilde değerlendirmek olarak tanımlanır. Bir başka deyişle finans yönetimi olarak da tanımlanabilir. Finans için iyi bir risk yönetimi yapmak, yani risk ve getiri arasında denge kurmak şarttır. Bu dengenin sağlanması için raporları tecrübeli kadromuz ile analiz edip sizlere sunuyoruz.

Tarım Sektörü.

Tarım-gıda sektöründe bulunan şirketlerinize rehber olması amacıyla güncel veriler ışığında hazırladığımız raporumuz, dünyada tarım gündemini, dış ticaretini, sektör sorun ve politikalarını detaylı bir biçimde incelemekteyiz. Tarımda dünyaya en gelişmiş ülkeler ABD, eğer bir bütün olarak ele alınırsa AB (Almanya, Hollanda ve Fransa), Çin, Hindistan ve Brezilya’dır. Bunları Endonezya, Türkiye, Kanada ve Rusya izliyor. Doğal olarak, tarımda dünya piyasasının büyük oyuncuları piyasanın arz veya talep tarafında farklılaşabiliyor. Belirlemiş olduğunuz ülkenin ve şehrin güncel verileri ihtiyaç duyduğu bitki koruma ürünleri, bitki besleme ürünleri SOM’ un tecrübeli kadrosu tarafından incelenip analiz edilip sizlere sunulmaktadır.

Hayvan Yemleri ve Mamaları.

Pratikte elde edilmiş olan tecrübelerin gösterdiği sınırlar içerisinde kalan miktar ve şartlar altında hayvanlara yedirildiği takdirde sağlıklarında herhangi bir zararlı etkisi olmayan ve hayvanların faydalanabilecekleri şekilde organik veya inorganik besin maddeleri ihtiva eden materyallere yem denmektedir. Hayvancılık potansiyeli bakımından dünyada önemli ülkeler arasında gösterilen fakat bu pastadan yeterince pay alamayan Türkiye’de yem endüstrisi; kurulu fabrika sayısı ve kullanılabilir yüksek kapasite oranıyla önemli bir Agro-Endüstri kolu olmaktadır. Hedeflediğiniz ülkede bu işi yapabilmek için ülke endüstrisini araştırmak ve ihtiyacını belirlemek bizim işimiz.

Gayrimenkul Geliştirme ve Yatırım.

Gayrimenkul geliştirme projelerinde fizibilite çalışması önem arz etmektedir. Gayrimenkul geliştirme projeleri dünyada son yıllarda profesyonel bir biçimde ele alınmaya başlanmıştır. Gayrimenkul pazarındaki sürekli değişim, girişimcileri, kullanıcıların beklentilerini karşılamak üzere, daha sistematik düşünmeye zorlamaktadır. Artık yapılan projelerin ölçekleri büyümekte ve kompleks hale gelmektedir. Yapılan projelerin ölçekleri büyüdükçe, buna bağlı olarak riskleri orantılı olarak artmaktadır. Bu nedenle girişimciler, riskleri azaltmak için, proje öncesinde yapılan çalışmalara daha önem vermek zorunda kalmışlardır. SOM uzman mühendislik kadroları ile gayrimenkul projelerinin geliştirilmesinde ve yatırımlarında şirketinize fayda yaratacak çalışmalar hazırlamaktayız.

İnşaat ve Mühendislik.

Mühendislik ve tasarım projeleri, birden fazla alanın entegre ve özverili bir şekilde çalışmasını gerektirir. Statik, mimari, elektrik ve mekanik tasarım gibi farklı alanlarda uzmanlıklar gerektiren ve çeşitli sektörlerde yürütülen projelerimizde tecrübeli mühendislerimiz, uzmanlarımız ve danışmanlarımızla tüm proje disiplinleri arasında başarılı bir entegrasyon süreci yürütüyoruz.

Perakende Sektörü.

Son yıllarda artan e-ticaret perakendecilerin iş modellerini değiştirmelerine neden olmuştur. Yoğun rekabet koşullarında perakendeciler sadece fiziksel mağazalarıyla değil çevrimiçi mağaza ve özel alışveriş siteleri gibi birçok aracıyla da pazarlama kanallarını yönetmektedirler. Perakendecilikte ve pazarlama kanallarında yaşanan değişimler, rekabet koşullarını çoğu zaman zorlaştırmaktadır. Günümüzde perakendeciler, müşterilerin istek ve ihtiyaçlarını çok hızlı bir şekilde karşılamanın yanı sıra, teknolojik gelişmelere uygun stratejiler üzerine de yoğunlaşmaktadırlar. Teknolojik gelişmeler çoğunlukla tüketicilere fayda ve daha fazla seçenek sunarken, perakendeciler açısından değişime hızla uyum sağlama zorunluluğu getirmektedir.

Kimya Sektörü.

Kimya sektöründe, SOM’un uzman kadrosu güvenilir olarak kabul edilen kaynaklardan elde edilen verilerle hazırlanmaktadır. SOM kimyasal pazarda faaliyet göstermenin faydalarını veya sorunları çözmenize herkes için makul ve adil bir maliyetle hizmet sunmanıza yardımcı olabilecek bir ortağa ihtiyacınız var. İster dünyanın dört bir yanından kimyasallar tedarik edin, ister kimyasal hizmet çözümleri sağlayın, işinizi yürütmenize yardımcı olmak için buradayız.

Bilişim Teknolojileri Sektörü.

Bilişim Teknolojileri konusunda analiz ve fizibilite çalışmaları yapılarak mevcut durumun tespit edilmesi, gereksinimlerin belirlenmesi, kurum ve kuruluş hedefleri ile arada oluşan farkın kapatılabilmesi için teknolojiden faydalanılabilmesi adına yeni sistemlerin, yazılımların, ağlarının kurulması ve var olanların güncellenmesi için gereken tüm çalışmaların yürütülmesi konularında SOM olarak hizmet vermekteyiz. Fizibilite raporu hazırlanması, envanter çıkarılması, analizlerin gerçekleştirilmesi, teknik şartnamelerin oluşturulması, sözleşme yönetim ve kabul süreçlerinin yerine getirilmesi uygulamalarımızdan bazılarıdır.

Bizimle iletişime geçin.